Vizyon/Misyon

Vizyonumuz :

Ülkemize sunduğumuz hizmetlerin kalitesinden güç alarak sektöründe tercihlerinin başında yer edinen firma olabilmek.

Hizmet, kalite ve kapasitesini her geçen gün arttırmayı hedef olarak nitelendirmek.

Müteşebbis, yönetici, çalışanlar, müşteriler ve sosyal paydaşlarıyla bütünleşmiş bir şekilde tümleşik kimlik oluşturarak, yaşamak ve yaşatmak.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verip, bu çalışmalardan edinilen tecrübeyi modern ve teknolojinin ışığında müşterilerimize sunmaktır.

Misyonumuz:

"Güleryüzlü hizmet ve çelik sektöründe öncü rolü üstlenerek edindiğimiz tecrübeyi, tüm kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşımlarıyla müşterilerimize sunmaktır”.

Bu misyonu gerçekleştirebilmek için hedeflerimiz:

  1. Karlılık,
  2. Verimlilik

ve etkinlik esasları çerçevesinde dünya ile rekabet edebilecek (hizmet, ürün kalitesi) standardizasyonuna ulaşmak, etkin ve verimli kaynak yönetimi için sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek, ülke içinde ve dışında üretim alt yapısıyla uyumlu pazarlama stratejisi ve politikaları tespit etmek ve uygulamaktır.

Başarısını müşteri memnuniyeti ile ölçen, müşteri ihtiyaçlarına hızlı, etkin ve kaliteli çözümler üretebilen bir firma olmaktır.